Współczynnik przenikania ciepła okna

Okna do domu

W dobie rewolucji energetycznej oraz ciągłego podnoszenia standardów energooszczędności nikogo nie dziwi fakt, że najważniejszym parametrem charakteryzującym okno jest jego izolacyjność. Statystyki podają, że przez okna ucieka nawet do 30% ciepła. Razem z traconym ciepłem rosną rachunki za ogrzewanie. Aby jak najbardziej zminimalizować to zjawisko, powinniśmy wybierać okna, które mają jak najlepszy współczynnik przenikania ciepła U

Okna o niskim współczynniku przenikania ciepła gwarantują niższe rachunki za prąd i większy komfort użytkowania.
Niski współczynnik przenikania ciepła to więcej ciepła zatrzymanego w domu.

Co to jest współczynnik przenikania ciepła?

Współczynnik przenikania ciepła mówi nam, jak dobrze okna chronią nas przed warunkami zewnętrznymi. Im niższa jego wartość, tym mniej energii w postaci ciepła opuści nasz dom przez dane okno. Należy jednak pamiętać, że izolacyjność nawet najlepszych okien jest i tak o wiele gorsza od izolacyjności typowej ściany, której współczynnik przenikalności cieplnej nie może obecnie przekraczać wartości 0,3 W/(m2K).

Jaki współczynnik przenikania ciepła dla okien?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od stycznia 2021 nowo budowane domy muszą być wyposażone w okna o współczynniku przenikania ciepła U nie wyższym niż  0,9 W/(m2K). Prawo to  nie  obowiązuje  w przypadku budynku remontowanego  i  pomieszczeń,  w  których  temperatura  będzie  wynosiła  16oC  lub  mniej.  Jednak  wybór  okna  o niskim współczynniku U przełoży się bezpośrednio na koszty ogrzewania oraz ekologiczność Twojego domu.

Od czego zależy współczynnik U okna?

Współczynnik przenikalności cieplnej okna zależy bezpośrednio od współczynnika U ramy oraz współczynnika U szyby. Na jego wartość mają wpływ:

  • ilość szyb w pakiecie

  • grubość profilu okiennego

  • liczba komór wewnątrz profilu

  • rodzaj ramki dystansowej

Są to elementy, które mają wpływ na wielkość współczynnika przenikania ciepła w momencie wyboru i zakupu okien, ale nie bez znaczenia jest też montaż. Aby okna miały jak najlepszą izolacyjność, muszą być także poprawnie zamontowane przy użyciu specjalistycznych produktów oraz metod uszczelniających.

Współczynnik przenikania ciepła – który lepszy?

Poniższa tabela przedstawia przykładowe wartości współczynnika przenikania ciepła okien wykonanych w różnym standardzie.

Współczynnik przenikalności cieplnej dla okna o wymiarach 120 x 140 cm przy zastosowaniu różnych wariantów wyposażenia.

Poniżej krótkie objaśnienie wartości prezentowanych w tabeli:

 Pozycja nr 1  – Uokna – współczynnik U całego okna (im niższy – tym okno cieplejsze), zależy od wszystkich wartości wymienionych poniżej w tabeli

Pozycja nr 2 – Uszyby – współczynnik przenikalności cieplnej pakietu szybowego, zmienia się w zależności od ilości szyb w pakiecie, ich grubości oraz gazu wypełniającego przestrzeń między nimi

Pozycja nr 3 – ilość szyb wchodzących w skład pakietu szybowego

Pozycja nr 4 – grubość profilu okiennego

Pozycja nr 5 – ilość komór, z których zbudowany jest profil okna

Pozycja nr 6 – rodzaj ramki międzyszybowej

Jak widać w tabeli różnice w wartościach współczynnika U poszczególnych okien są znaczące. Między modelem 1 a modelem 4 różnica jest prawie dwukrotna! W tabeli wartości te reprezentują cyfry, ale w rzeczywistym użytkowaniu oznacza to że okno nr 1 przepuści 2 razy więcej energii niż okno nr 4. Straty ciepła różnią się dwukrotnie, co ma bezpośrednie przełożenie na koszty ogrzewana i komfort mieszkania.U

Pamiętaj, że wartość współczynnika przenikalności cieplnej U dla samej szyby będzie niższa niż dla całego okna. Zawsze pytaj o współczynnik przenikania ciepła dla całego okna.

Współczynnik U jest szczególnie ważny w przypadku dużych przeszkleń, których powierzchnia zastępuje znaczącą część tradycyjnej ściany.

Wybór okien

Im mniejsza wartość współczynnika przenikania ciepła okna, tym lepsza jego izolacyjność i większa energooszczędność. Przy budowie nowego domu jesteśmy zmuszeni do wyboru „ciepłych” okien, jednak przy wymianie starej stolarki na nową nadal mamy wybór. Okna to inwestycja na wiele lat, dlatego warto wziąć pod uwagę te z dobrymi parametrami. Czy wiesz jakie inne elementy są ważne przy wyborze okien? Jeśli nie, zapraszamy do lektury!