Instalacja fotowoltaiczna - jak to działa?

Fotowoltaika w Polsce

Fotowoltaika bezsprzecznie zawładnęła rynkiem energetycznym w Polsce. Do takiego stanu rzeczy niewątpliwie przyczyniły się liczne programy rządowe (Mój Prąd, Czyste Powietrze, Ulga Termomodernizacyjna) wspomagające inwestycje w odnawialne źródła energii. Dotacje oraz rosnące ceny energii elektrycznej wpływają na ilość oszczędności, które instalacja fotowoltaiczna generuje właścicielowi.

Równie ważny okazuje się aspekt ekologiczny, ponieważ odnawialne źródła energii to nie tylko inwestycja w nasze gospodarstwo domowe, ale również w środowisko i przyszłe pokolenia. Jak wiemy, Unia Europejska promuje bezemisyjną produkcję energii i stawia na odnawialne źródła. W związku z tym jej członków obowiązują różne dyrektywy, które mają na celu poprawę czystości powietrza. Jedna z takich dyrektyw z grudnia 2018 roku zakłada, że do 2030 roku zużywaną energię końcową w Unii powinno się pozyskiwać co najmniej w 32% ze źródeł odnawialnych. Dlatego popyt na instalacje fotowoltaiczne nieprzerwanie rośnie i z roku na rok nabiera dynamiki.

fotowoltaika w Polsce
Skumulowana moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce, stan na I kw. 2020, dane URE, OSD, opracowanie IEO

Jeżeli jesteś ciekawy, jak działa instalacja fotowoltaiczna, na którą zdecydowało się już prawie 400 000 gospodarstw domowych w Polsce, zapraszamy do dalszej lektury. 

Instalacja fotowoltaiczna zamontowana na specjalnej konstrukcji zmieniającej kąt nachylenia

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Działanie paneli fotowoltaicznych polega na zamianie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Prąd stały wyprodukowany przez panele zostaje przekazany do inwertera (falownika), który przekształca go na prąd zmienny o parametrach sieci energetycznej. Wytworzoną w ten sposób energię można wykorzystać lub zmagazynować do użycia w przyszłości.

Istalacja fotowoltaiczna i jej elementy

instalacja fotowoltaiczna - schemat działania
Instalacja fotowoltaiczna - elementy oraz schemat działania
 • Panele fotowoltaiczne

  Zbudowane z ogniw fotowoltaicznych. Wykorzystują energię słoneczną do produkcji prądu elektrycznego.

 • Inwerter

  Nazywany inaczej falownikiem. Przekształca prąd stały na prąd zmienny odpowiedni dla urządzeń i sieci energetycznej.

 • Układy zabezpieczeń

  Chronią elementy instalacji przed przepięciami oraz prądem o za dużym natężeniu.

 • Okablowanie

 • Dwukierunkowy licznik energii elektrycznej

  Dostarczany przez dystrybutora energii elektrycznej (zakład energetyczny). Zlicza ilość energii oddanej oraz pobranej z sieci energetycznej.

 • Akumulator wraz z regulatorem ładowania

  Opcjonalne wyposażenie instalacji fotowoltaicznej. Pozwala na magazynowanie energii elektrycznej, która nie została wykorzystana na bieżące zużycie. Znajduje swoje zastosowanie w tak zwanych instalacjach off-grid oraz hybrydowych.

Dzięki wykorzystaniu wyżej wymienionych elementów zapewniona jest ciągłość produkcji prądu elektrycznego oraz bezpieczeństwo działania instalacji fotowoltaicznej. A z pewnością na tym nam najbardziej zależy.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku, który obrazuje, jak działa instalacja fotowoltaiczna.

Instalacja fotowoltaiczna - jak to działa?

Dla dociekliwych

Panele fotowoltaiczne – co dokładnie tam się dzieje?

Do produkcji prądu w panelu fotowoltaicznym wykorzystywana jest energia promieniowania słonecznego. Foton (najmniejsza cząstka światła) pada na płytkę krzemową, z której zbudowane jest ogniwo fotowoltaiczne, i wybija z jej struktury elektron, zmuszając go do ruchu. Wywołany ruch elektronów jest dokładnie tym, co nazywamy przepływem prądu elektrycznego. W ten sposób zostaje wytworzony prąd stały. Następnie kolejny element instalacji fotowoltaicznej – falownik – przetwarza go na prąd zmienny, który znamy z gniazdek w naszych domach.