Fotowoltaika w Polsce

Fotowoltaika bezsprzecznie zawładnęła rynkiem energetycznym w Polsce. Do takiego stanu rzeczy niewątpliwie przyczyniły się liczne programy rządowe (Mój Prąd, Czyste Powietrze, Ulga Termomodernizacyjna) wspomagające inwestycje w odnawialne źródła energii. Dotacje oraz rosnące ceny energii elektrycznej wpływają na ilość oszczędności, które instalacja fotowoltaiczna generuje właścicielowi.

Równie ważny okazuje się aspekt ekologiczny, ponieważ odnawialne źródła energii to nie tylko inwestycja w nasze gospodarstwo domowe, ale również w środowisko i przyszłe pokolenia. Jak wiemy, Unia Europejska promuje bezemisyjną produkcję energii i stawia na odnawialne źródła. W związku z tym jej członków obowiązują różne dyrektywy, które mają na celu poprawę czystości powietrza. Jedna z takich dyrektyw z grudnia 2018 roku zakłada, że do 2030 roku zużywaną energię końcową w Unii powinno się pozyskiwać co najmniej w 32% ze źródeł odnawialnych. Dlatego popyt na instalacje fotowoltaiczne nieprzerwanie rośnie i z roku na rok nabiera dynamiki.